Με στόχο την επίτευξη των υψηλότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών και το καλύτερο δυνατό κόστος

Η εταιρία μας συλλέγει τις καλύτερες ποιότητες οσπρίων από τις πιο φημισμένες περιοχές της Ελλάδας

Είμαστε επίσημοι συνεργάτες ευρωπαϊκών κρατικών βιομηχανιών για τις προμήθειες

 

 


Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνεπαγόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της διεθνούς αναγνώρισης της πιστοποίησης κατά EN ISO 22000:2005
Η εταιρεία ΣΕΦ - TYRNAVOS FOODS Α.Ε. είναι αφοσιωμένη στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που πληρούν τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές για την ασφάλεια και υγιεινή, και στοχεύουν στην απόλυτη ικανοποίηση του καταναλωτή.
© 2010 TYRNAVOS FOODS Α.Ε. All rights reserved.
No parts of this website may be used without expressed, written permission.
Powered by WebEdit CMS
ΣΕΦ - TYRNAVOS FOODS Α.Ε.
Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων & σπορέλαιων
1ο χλμ Τυρνάβου Κοζάνης
40 100 Τύρναβος
Τηλ (24920) 25305
Fax (24920) 29020
info@osef.gr